پخش کننده اف ام خودرو،ضبط ماشین،ضبط فندکی،پخش کننده آهنگ ماشین،ضبط متصل به رادبو